Menu
Log in
Home Page

GDPR

 

Ysgol Felindre yw'r rheolwr data sy'n gyfrifol am ddal y data a ddarperir gennych. Byddwn yn defnyddio'ch data i roi gwybod i chi am weithgareddau'r ysgol fel cyngherddau, codi arian a diwrnodau chwaraeon. Ni fyddwn yn rhannu eich data gydag unrhyw un arall ac rydym yn dal eich gwybodaeth ar sail eich caniatâd, y gallwch chi ei dynnu'n ōl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â swyddfa'r ysgol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am eich hawliau yn ein hysbysiad preifatrwydd a'n polisi Diogelu Data.

 

 

Felindre Primary School is the data controller who is responsible for holding the data you provide. We will use your data to keep you up to date with school activities such as concerts, fundraising and sports days. We will not share your data with anyone else and we hold your information on the basis of your consent, which you can withdraw at any time by contacting the school office. More information on your rights can be found in our privacy notice and our Data Protection policy.

Top